آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل باقری

مرکزی، خنداب
|
1 سال پیش
|
521آریس
آریس1آریس

سفیدک

چه سمی برای مبارزه با سفیدک خوب استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل سفیدک سطحی یا پودری انگور قارچکش های گل گوگرد (گوگرد میکرونیزه)، اس یونی فلو (سولفور 80-90% پودر وتابل)، کاراتان اف ان-57 (دینوکاپ 18.25% پودر وتابل)، توپاز (پنکونازول 20% امولسیون)، انویل (هگزاکونازول 5% سوسپانسیون)، کومولوس (سولفور 80% گرانول)، گوگرد سمیران-سولفیکس (سولفور 80% سوسپانسیون)، استروبی (کرزواکسیم متیل 50% گرانول)، بلکیوت (ایمن اوکتادین تریس 40% پودر وتابل) و گاتن (فلوتیانیل 5% امولسیون) برای کنترل سفیدک سطحی (پودری) قابل توصیه هستند. برای کسب اطلاعات در مورد زمان سمپاشی و روش های پیشگیری از این بیماری میتونید به سفیدک سطحی انگور مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)