آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل باقری

مرکزی، خنداب
|
15 روز پیش
|
60آریس
آریس1آریس

کود

ایا در حال گل دهی گوجه فرنگی از چه کودی باید استفاده کردآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

15 روز پیش

باسلام و وقت بخیر باید از کودهای فسفره و فروت ست استفاده کنید.