آریس

جستجو ...
آریس

کشاورز و محصل

خراسان رضوی، سرخس
|
14 روز پیش
|
65آریس
آریس0آریس

کود مورد نیاز برای محصول پنبه

سلام،برای دورای که پنبه درحال خوشه بندی،یا قوض بندی است چه نوع کود بسیار مهم است،ومهم ترینشو چی است،من هیو میک اسید پودری،با نیترو میکرو دادم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

14 روز پیش

باسلام و وقت بخیر در زمان غوزه بستن باید از کودهای پتاسیمی مثل سولوپتاس یا سولفات پتاسیم یا 36-12-12 استفاده کنید.