آریس

جستجو ...
آریس

مهدی گل افشانی

6 ماه پیش
|
85آریس
آریس0آریس

زراعی

چرا نشاء برنجم رشد زیادی نکره و حالت کوتلگی داردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر نشا در خزانه رشد خوبی نداره یا اینکه انتقال به زمین دادید ولی رشد خوبی نداره؟ از چه کودهایی استفاده کردید تابحال؟ اخرین کود چه موقع و چه کودی بوده.