آریس

جستجو ...
آریس

خجسته خانی

4 روز پیش
|
46آریس
آریس2آریس

نگهداری

چرا بوته گوجه فقط بزرگ شد و اصلا گل ندارد؟؟؟؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 روز پیش

باسلام و وقت بخیر ممکنه به دلیل مصرف زیاد کود نیتروژن باشه. لطفا بفرمایید اخرین کود چه موقع دادید و چه نوع کودی بوده.