آریس

جستجو ...
آریس

محمد جهانی

4 روز پیش
|
15آریس
آریس0آریس

کود

سلام میخواستم بهترین کود برای برنج چ کودی هست ۲۰ روزی از کاشت میگذره به روش تیم پاشی یا مرزه کشت شدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 روز پیش

باسلام و وقت بخیر توصیه کودی باید بر اساس آزمون خاک باشه. اما به طور کلی در خزانه برای هر مترمربع بایستی 15 گرم اوره و 10 گرم کود سوپرفسفات تریپل و 15 گرم کود پتاسه استفاده کنید و یک هفته قبل از انتقال نشا میتونید 5 گرم در مترمربع کود سرک اوره مصرف کنید. استفاده از کودهای اسید هیومیک و جلبک دریایی در رشد بهتر نشاها اثرگذار هستش.