آریس

جستجو ...
آریس

محمد جهانی

1 سال پیش
|
562آریس
آریس0آریس

برنج

چه نوع کود برای مرحله ساقه زنی و قبل از خوش برنج استفاده کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر در صورت مصرف کودهای پایه به اندازه کافی و در زمان مناسب، در مرحله طویل شدن ساقه نیازه که کود سرک دوم اوره و سیلیکات پتاسیم استفاده کنید و قبل از خوشه دهی هم باید کود سرک سوم اوره و سیلیس و ریز مغذی استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)