آریس

جستجو ...
آریس

عبدالله رحمدل

هرمزگان، میناب
|
6 ماه پیش
|
85آریس
آریس1آریس

خربزه

برای کرم و پشه زدن خربزه باید چه سمی زدآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میتونید از تری کلروفن 80% به میزان 1 تا 2 در هزار و یا مالاتیون 57% به میزان 1.5 در هزار استفاده کنید. هر 7 تا 10 روز بعد تکرار کنید. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت میوه 7 روز باشه.