آریس

جستجو ...
آریس

عبدالله رحمدل

هرمزگان، میناب
|
1 ماه پیش
|
41آریس
آریس1آریس

خربزه

برای کرم و پشه زدن خربزه باید چه سمی زدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میتونید از تری کلروفن 80% به میزان 1 تا 2 در هزار و یا مالاتیون 57% به میزان 1.5 در هزار استفاده کنید. هر 7 تا 10 روز بعد تکرار کنید. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت میوه 7 روز باشه.