آریس

جستجو ...
آریس

ابراهیم ابراهیمی

7 ماه پیش
|
74آریس
آریس0آریس

شلیل

سلام کرم زدگی وپوسیدگی شلیل بعلت چیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر کرم زدگی میوه به دلیل وجود آفات هستش. معمولا در اثر تغذیه نامناسب، آبیاری نامنظم، عدم هرس درختان و عدم کنترل علف های هرز، درختان ضعیف شده و به دلیل عدم کنترل به موقع آفات و بیماری ها، خسارت به باغ وارد می شود. پوسیدگی در اثر خسارت ناشی از کرم و یا ممکن است به صورت بیماری جدا از خسارت آفت ایجاد شود. لطفا برای تشخیص نوع آفت و بیماری چندتا عکس از کرم و میوه دچار پوسیدگی تهیه و ارسال بفرمایید.