آریس

جستجو ...
آریس

احسان افروغ

مرکزی، خمین
|
7 ماه پیش
|
187آریس
آریس1آریس

لکه موجی

سلام گوجه ها لکه موجی دارن چآیا کنترل میشه چ قارچ کشی پیشنهاد میکنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در عکس های ارسالی آفتاب سوختگی دیده شد ولی لکه موجی دیده نشد. ولی اگر شما مطمئن هستید که بیماری لکه موجی وجود داره میتونید از دی متومورف + پيراكلواستروبين 11.2% (کابریودو) به میزان 2 در هزار استفاده کنید.