آریس

جستجو ...
آریس

فاطمه بهرامی

1 ماه پیش
|
62آریس
آریس0آریس

متوقف شدن رشد

درخت زرد آلو بهار برگ درآورده ولی بعد از آن رشد نکردهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در زمستان و بهار کود دادید؟