آریس

جستجو ...
آریس

فاطمه بهرامی

5 ماه پیش
|
152آریس
آریس2آریس

زرد شدن برگ وچروک شدن میوه

درخت هلو انجیری پارسال خیلی خوب رشد کردولی امسال که به بار نشسته برگهایش زرد وریخته شده و میوه هایش چروک شدهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر لطفا ریشه و طوقه رو چک کنید. احتمالا دچار بیماری یا آفت ریشه ای یا طوقه شده.