آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا فاضلی

1 ماه پیش
|
75آریس
آریس1آریس

هورمون رشد

با سلام و عرض خسته نباشید. من گوجه دارم یه کم عقب مونده از مال همکاران حالا میخواستم بدونم ببینم قرص جیبرلین ایتالیایی برای خوب هست یا نه؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

از کود سوپر PGRبه مقدار 100گرم برای هر 100لیتر آب طبق دستورالعمل درساعت خنکی نزدیک غروب یا صبح قبل از طلوع و قبل از گرم شدن هوا به فاصله هر بیست روز یکبار سود ببرید.