آریس

جستجو ...
آریس

حبیب الله

7 ماه پیش
|
124آریس
آریس2آریس

عدم باردهی یک سری از بوته ها و دارا بودن گل های نر

سلام من حدود ۷۰ خط خیار کاشتم اما وسطشون حدود ۱۳ خط فقط گل نر داره و بار نداره چی کار کنم؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

حذف بوته های مشکل دار و کاشت مجدد