آریس

جستجو ...
آریس

حبیب الله

1 سال پیش
|
165آریس
آریس2آریس

عدم باردهی یک سری از بوته ها و دارا بودن گل های نر

سلام من حدود ۷۰ خط خیار کاشتم اما وسطشون حدود ۱۳ خط فقط گل نر داره و بار نداره چی کار کنم؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

حذف بوته های مشکل دار و کاشت مجدد

مشاوره حضوری (به زودی)