آریس

جستجو ...
آریس

غلامرضاحاحی پور

5 ماه پیش
|
67آریس
آریس0آریس

باغی

برای رشد درخت صنوبر چکار باید کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای رشد درخت صنوبر باید آبیاری منظمی داشته باشید زیرا این درخت به آب فراوان نیاز داره. کوددهی با کودهای دامی و شیمیایی حاوی ازت، فسفر و پتاس مثل کودهای سه بیست. خاک محل کاشت باید عمیق باشه و pH خاک بهتره که کمی اسیدی باشه و در خاک های قلیایی رشد خوبی ممکنه نداشته باشه.