آریس

جستجو ...
آریس

رسول صفری

5 ماه پیش
|
223آریس
آریس1آریس

سلام برای تلخی آب باید چکار کرد

سلام برای تلخی آب چکار کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر علت تلخی آب عمدتا به دلیل مقدار بالای منیزیم هستش و برای رفع اون بهتره که استخر آب داشته باشید و آب داخل استخر با نمک های پتاسیمی و یا آهک اصلاح کنید. البته قبل از انجام موارد گفته بایستی از قبل از طریق آزمایش آب مقدار منیزیم موجود آب مشخص بشه تا از طریق آن بتوان مقدار آهک و یا نمک های پتاسیمی بر اساس حجم آب محاسبه بشه.