آریس

جستجو ...
آریس

محمد باقری

فارس، لارستان
|
1 ماه پیش
|
37آریس
آریس1آریس

شلغم

سلام شلغم کی بکاریم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در مناطق گرمسیر از اواسط شهریور میشه شلغم کاشت و در مناطق سردسیر در بهار و در مناطق معتدل هم در پاییز و هم در بهار میشه کشت کرد.