آریس

جستجو ...
آریس

امیر عباس افهم

6 ماه پیش
|
99آریس
آریس1آریس

رشد نکردن درختان

چکار کنیم که درخت بید مجنون رشت کنه و درختان هلو ۳ساله اصلا رشد نمی کننآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در گلدان کشت شدن یا در زمین؟