آریس

جستجو ...
آریس

غلامرضا هادی

27 روز پیش
|
29آریس
آریس1آریس

قارچ درختی

سلام چند نهال سیب وگلابی والو اول بهار کاشتم برگهایش هرچه سبز میشود به رنگ قهوه ای میشود وبعد خشک میشود تاجایی که ساقه هم خشک میشود چند دفعه هم با صابون گیاهی شستم امافایده نداره از راهنمایتان متشکرمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

26 روز پیش

باسلام و وقت بخیر شما در کدام شهر و استان هستید؟