آریس

جستجو ...
آریس

محمد باقری

فارس، لارستان
|
19 روز پیش
|
54آریس
آریس4آریس

بامیه

سلام بامیه کوتوله شده و برگ هاش خشک می شوند و می‌میرندآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

19 روز پیش

باسلام و وقت بخیر کجا کشت کردید گلدان یا مزرعه؟؟ دور آبیاری به چه صورته؟