آریس

جستجو ...
آریس

رسول صفری

1 سال پیش
|
207آریس
آریس1آریس

سلام در زمستان چه سمی برای شته چه سمی خوب است

سلام در زمستان چه سمی برای بین بردن شته چه سمی خوب استآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر منظورتون شته مو هستش که روی برگ گال ایجاد میکنه و تووی خاک هم هستن یا شته معمولی که فقط روی شاخ و برگ هست؟

مشاوره حضوری (به زودی)