آریس

جستجو ...
آریس

شاهین مشایخی

کرمان، جیرفت
|
3 ماه پیش
|
86آریس
آریس-1آریس

پیوند کالیپتوس

آیا به کالیپتوس هم میشه پیوند زدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر اطلاعات خاصی در این زمینه ندارم ولی به احتمال زیاد در صورتی که پیوندک خصوصیات ژنتیکی مشابهی با اکالیپتوس داشته باشه احتمال پیوند زندن هست.