آریس

جستجو ...
آریس

فاروق هندالی

خوزستان، اهواز
|
5 ماه پیش
|
86آریس
آریس0آریس

بهترین هوا برای لقاح گل برنج

بهترین هوا برای لقاح گل برنج مرطوب یا خشک واب در موقع گل دهی وبعد گل دهی چطور باشه ممنونآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر کشت برنج شما نشایی (غرقابی) هستش یا کشت مستقیم (خشکه کاری)؟

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

مناسب ترین رطوبت هوا در مرحله گلدهی 70 تا 80 درصد هستش و رطوبت کمتر از 40 درصد و بیشتر از 95 درصد باعث توقف گلدهی شده و تلقیح انجام نمیشه. از حدود ۱۰ روز قبل از گلدهی تا پایان گلدهی، بوته های برنج به تنش کمبود آب بسیار حساسن و باید از تنش خشکی خودداری کنید. عمق آب از 10 روز قبل از گلدهی بایستی حداقل 5 سانتیمتر باشه و از مرحله گلدهی تا خمیری شدن دانه عمق آب میتونید به 10 تا 15 سانتیمتر افزایش بدید. بعد از مرحله خمیری شدن دانه عمق آب باید کاهش بدید.