آریس

جستجو ...
آریس

علیزاده

1 ماه پیش
|
91آریس
آریس2آریس

آفت شته پشت برگ های ترب سفید

راهکار دفع آفت شته ترب چیست؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر اگر میزان شته ها کم هستش و برگها دچار پیچ خوردگی نشدن از صابون محلول پاشی استفاده کنید. ولی اگر جمعیت شته ها زیاد هستش میتونید از حشره کش پریمیکارب (پیریمور) به میزان 0.5 تا 0.7 در هزار استفاده کنید.