آریس

جستجو ...
آریس

هادی عبودی

1 سال پیش
|
177آریس
آریس1آریس

سرمازدگی

سلام برای جلوگیری از سرمازدگی بهاره کاری هست که انجامش بدمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر - بعد از برداشت از کودهای پتاسیمی استفاده کنید. - عملیات هرس تا رفع خطر سرما به تعویق بندازید. - عملیات خاکورزی خاک مثل شخم یا بیل زنی تا رفع خطر سرما به تعویق بندازید. - در سالهای خشک، آبیاری زمین قبل از یخبندان مفید به نظر میرسه. با حفظ رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه، پتانسیل انتقال و ذخیره گرما در عمق ۳۰ سانتیمتری خاک با توجه به ظرفیت گرمایی ویژه آب افزایش پیدا میکنه. - حذف علف های هرز از کف باغ و پای درختان باعث جذب بیشتر انرژی نور خورشید توسط خاک میشه.

مشاوره حضوری (به زودی)