آریس

جستجو ...
آریس

رزگار ملکاری

1 ماه پیش
|
143آریس
آریس0آریس

هرس انگور

بهترین زمان برای هرس انگور پاییز است یا بهارآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر می تونید دو بار هرس انجام بدید. 1) هرس اول که پس از ريزش برگها و به خواب رفتن درخت، میتونید شاخه های مزاحم، آفت زده، بيمار و شكسته را حذف کنید. اين هرس در پاييز و برای راحتی هرس اصلی (در زمستان) انجام میشه. این نکته رو بگم که در مناطق سردسیر از هرس شدید پاییزه حتما خودداری کنید. هرس سبک باید انجام بشه. 2) هرس دوم که هرس اصلی هستش و بهترين زمان هرس اصلی، پس از رفع خطر سرمازدگی در منطقه است.