آریس

جستجو ...
آریس

ایرج نصیری پور

5 ماه پیش
|
217آریس
آریس4آریس

مبارزه با حلزون

با حلزون از چه راههایی استفاده کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از سم متالدهید 6% که به صورت پلت های کوچک و آماده (طعمه آماده مصرف) در بازار موجود هستش و می تونید به میزان 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار استفاده کنید.