آریس

جستجو ...
آریس

علی کرمی

فارس، شیراز
|
4 ماه پیش
|
67آریس
آریس0آریس

خرمالو

سلام چطوری میتوانم خرمالو را در انگلستان پرورش دهم ایا با قلمه کردن می شود؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بله از طریق قلمه میشه. تکثير از طريق قلمه در تابستان از طريق شاخه هايی است که چوب آنها کمی سخت شدن. يک تا دو روز قبل از جدا کردن قلمه، درخت را آبياری کنيد و قلمه هايی به طول 15 تا 18 سانت از ساقه های يک ساله جدا کنيد، انتهای قلمه را به هورمون ريشه زايی آغشته کنيد و در خاک بکاريد. خاک را مرطوب نگه داريد.