آریس

جستجو ...
آریس

مسعود نیری

1 سال پیش
|
1205آریس
آریس1آریس

صمغ درخت گیلاس

باسلام و درود درخت گیلاس شروع به ترشح صمغ زیاد در تنه اصلی درخت نموده است . لطفا راهنمایی نمایید سپاسکزارمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر شانکر و پوستهای پوسیده درخت بتراشید تا به قسمت سالم تنه برسید، بعد برای پوشش و پانسمان از محلول بردوفیکس استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)