آریس

جستجو ...
آریس

هاشمی

28 روز پیش
|
77آریس
آریس1آریس

کود مرغی

سلام بهترین کود مرغی برای زمان کاشت چه کودی می باشد؟با تشکرآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

28 روز پیش

باسلام و وقت بخیر متوجه منظورتون نشدم ولی کودهای مرغی مایع و پلیت شده در بازار موجود هست که به دلیل عاری بودن از هر گونه عوامل بیماریزا و بذر علف هرز برای کشت بسیار مناسب هستند و دیگه نیازی به فرآوری کودهای مرغی خام ندارند.