آریس

جستجو ...
آریس

هادی یاسر

زنجان، زنجان
|
1 سال پیش
|
309آریس
آریس0آریس

گلرنگ

برای کاشت گلرنگ در مناطق سردسیر که اسفند ماه کاشته میشه چه نکاتی رو باید رعایت کرد و میتونید مزایای گلرنگ و میزان برداشت در هکتار و مبلغش رو بفرماییدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر عمق کاشت که باید 2 تا 3 سانت باشه. از دستگاه های کارنده استفاده کنید. بستر بذر باید مناسب و بدون کلوخه با رطوبت کافی باشه. قبل از کاشت و برای کنترل بهتر علف های هرز توصیه میشه از علفکش ترفلان به میزان 2.5 لیتر در هکتار به صورت یکنواخت در سطح مزرعه استفاده کنید و آن را با دیسک تا عمق 10 تا 12 سانتیمتر خاک مخلوط کنید. پس از کاشت هم برای مبارزه با علف های هرز نازک برگ از سم گالانت سوپر به میزان 0.7 لیتر در هکتار استفاده کنید. کود اوره حتما تقسط کنید و در سه مرحله همزمان با کشت، ساقه دهی و گلدهی استفاده کنید. فسفر و پتاس در زمان کشت به خاک اضافه کنید. از مزایای گلرنگ اینکه یک گیاه مقاوم به خشکی هستش و از بذر برای روغن گیری استفاده میشه و از گلچه ها به عنوان دمنوش، برای استخراج رنگ و برای اهداف دارویی و پزشکی استفاده میشه. البته از گلرنگ برای علوفه هم استفاده میشه. میزان برداشت در شرایط بدون آبیاری بین 1 تا 1.5 تن و در شرایط آبیاری تکمیلی تا 2 تن در هکتار هستش. از قیمت اطلاعی ندارم.

مشاوره حضوری (به زودی)