آریس

جستجو ...
آریس

محمد مرادی

مازندران، بابل
|
1 سال پیش
|
118آریس
آریس1آریس

افزایش محصول

یک بار لوبیا سبز را برداشت کردیم الان سری دوم برای افزابش محصول چیکار کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

از کود ۳۶-۱۲-۱۲ یا سولوپتاس به همراه اسید آمینه استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)