آریس

جستجو ...
آریس

محمدامینی

مرکزی، شازند
|
18 روز پیش
|
75آریس
آریس0آریس

انگور

سلام.چ موقع از سال چالکود برای انگور استفاده کنیم وچ نوع کودی؟و یخ اب برای کرت انگور استفاده شه یان؟با تشکرآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

17 روز پیش

باسلام و وقت بخیر زمان مناسب چالکود بستگی به شرایط آب و هوایی هر منطقه داره، ولی در کل پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد بهترین زمان چالکود هستش. نوع کود بستگی به سن درخت و آزمون خاک داره. ولی در کل چالکود بهتره شامل کودهای حیوانی پوسیده و کودهای شیمیایی باشه. استفاده از یخ آب یکی از راهکارهای مبارزه با آفات هستش و در صورتی که آفات خاکزی دارید میتونید استفاده کنید.