آریس

جستجو ...
آریس

فرزاد

1 سال پیش
|
169آریس
آریس1آریس

براباردهی بیشتر وتقویت مو انگورچیکارکنیم

براثمره دادن بیشترانگور ودرشت شدن انگور وتقویت مو انگورچیکارکنیم ازشهرکردمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر برای تقویت درخت و باردهی خوب بایستی برنامه کودی داشته باشید و کوددهی باید از سال قبل و بعد از برداشت میوه شروع میشه. علاوه بر این بایستی با آفت و بیماری ها مبارزه کنید و اینکه برنامه آبیاری منظمی داشته باشید. در صورتی که یکی از موارد گفته شده رعایت نشه قطعا بر روی باردهی و سایز میوه تاثیر منفی خواهد داشت. میوه ها در چه مرحله ای هستن؟

مشاوره حضوری (به زودی)