آریس

جستجو ...
آریس

مجید حامدی

2 ماه پیش
|
73آریس
آریس1آریس

کوچک بودن میوه فوجی

سلام وقت بخیر . علت کوچک بودن میوه فوجی برای چی هست و ایا درخت فوجی هم نیاز به هرس دارد. با تشکرآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میوه فوجی کلا به اندازه گردو هستش و در بهترین حالت و شرایط به اندازه تخم مرغ میرسه. اگ سایز میوه کوچکتر از گردو هستش به احتمال زیاد برنامه تغذیه ای خوبی ندارید و باید اصولی تغذیه کنید. بله این گیاه به هرس نیاز داره ولی نیاز به هرس شدید نداره، شاخه هایی که به صورت ناهمگون بزرگ شدن و یا شاخه های خشک و بیمار در فصل زمستان هرس کنید و