آریس

جستجو ...
آریس

غلامرضا هادی

خراسان جنوبی، بشرویه
|
1 سال پیش
|
146آریس
آریس1آریس

کوددهی درختان

باعرض سلام تعداد۱۲۰ درخت ازانواع مختلف دارم یک ساله کاشتم برای کود دهی ورمیکمپوست بهتره یاکود گاوی وکی کود بدهیم وچه مقدار با عرض تشکرآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر کود ورمی کمپوست به لحاظ نداشتن علف هرز، بیماری و آفات و عناصر غذایی کیفیت بهتری از کود گاوی داره، ولی اگر تفاوت قیمتی زیادی با کود گاوی داره، میتونید از کود گاوی پوسیده استفاده کنید و نیازی به هزینه کردن زیاد نیست. مقدار کوددهی هم 3 تا 8 کیلوگرم برای هر نهال هستش. پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد بهترین زمان برای کود حیوانی هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)