آریس

جستجو ...
آریس

محمدی

3 ماه پیش
|
98آریس
آریس2آریس

چندهزارمتریک هکتاره

زمین کشاورزیآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر هر ۱۰۰۰۰ مترمربع یک هکتار هستش.