آریس

جستجو ...
آریس

بختیار دوستکی

1 سال پیش
|
141آریس
آریس0آریس

لوبیاسبز

برگهای لوبیاسبز زرد شدن مدت پنجاه روزه کاشت شدنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر زردی برگها در اثر کمبود عناصر غذایی هستش. لطفا بفرمایید در زمان کاشت از کودهایی استفاده کردید و آیا بعد از کاشت کود سرک دادید؟ اگر دادید چه کودی بوده؟ در مورد لکه های روی برگ هم به نظر میرسه سوختگی ناشی از استفاده از سموم باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر توصیه کودی باید بر اساس آزمون خاک باشه اما توصیه کلی کودی برای لوبیا 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار هستش که باید 100 کیلوگرم در زمان کاشت و 100 کیلو قبل از گلدهی و 100 کیلو دیگه بعد از گلدهی استفاده بشه. حالا شما بر اساس مقادیر ذکر شده و مقدار کودی که شما در زمان کاشت دادید به لوبیا بدید.

مشاوره حضوری (به زودی)