آریس

جستجو ...
آریس

مهدی علیپوران

خراسان رضوی، قوچان
|
1 ماه پیش
|
4465آریس
آریس1آریس

روش ازبین بردن اهک درزمین

بایدچ راهکاری انجام بدهیم تا ۱۵درصد اهک زمین ازبین برود وب حالت عادی برگرددآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر کود دامی را با مقدار مناسبی گوگرد معدنی ترکیب کنید و به عنوان کود برای باغ استفاده کنید. در این مرحله باید دقت داشته باشید که تمام نقاط به طور یکنواختی کوددهی شوند. در باغ و به منظور کاهش هزینه میتونید به جای کل سطح باغ، فقط در اطراف درخت از کودهای دامی به همراه گوگرد معدنی یا از اسید سولفوریک برای کاهش pH خاک استفاده کنید.