آریس

جستجو ...
آریس

فرزاد

1 سال پیش
|
296آریس
آریس0آریس

استفاده همزمان کود حیوانی و سه 20

باسلام آیا می توان کود حیوانی و کود 20 20 20 را با هم همزمان و بصورت مخلوط و به شیوه چالکود استفاده کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر مشکلی نداره و میتونید با هم مخلوط کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)