آریس

جستجو ...
آریس

hassan. k

3 ماه پیش
|
245آریس
آریس0آریس

هورمون نفتالین

سلام و عرض ادب چند روز قبل از گلدهی باغمون از هورمون نفتالین اسید استیک استفاده کنیم که گلدهی باغمون براجلوگیری از سرمازدگی به تاخیر بیفته و شما برای انجام این کار چه مارکی رو پیشنهاد میکنید؟؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر دو هفته قبل از تورم جوانه استفاده کنید.