آریس

جستجو ...
آریس

قدرت سلطانی

کرمان، ارزوییه
|
1 سال پیش
|
161آریس
آریس1آریس

میزانه بذرگندم

درهکتارچند کیلو بذر مناسب است کرمان ارزوئیهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر میزان بذر برای کشت دیم یا آبی؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار برای کشت آبی گندم بذر نیاز هست.

مشاوره حضوری (به زودی)