آریس

جستجو ...
آریس

امیر ذاکری

هرمزگان، رودان
|
24 روز پیش
|
85آریس
آریس0آریس

کود به لیموترش

سلام تو این فصل چه چیزهایی خوبه برای درخت لیموترشآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

باسلام و وقت بخیر توویاین فصل باید کو حیوانی به همراه کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو به صورت چالکود در سایه انداز درخت قرار بدید. نوع کود شیمیایی و مقدارش باید بر اساس آزمون خاک باشه.