آریس

جستجو ...
آریس

دوستکی

19 روز پیش
|
50آریس
آریس0آریس

ز

سلام از چه محلول زدتنشی استفاده کنم لوبیا سبز دچار سرمازدگی نشودآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

19 روز پیش

باسلام و وقت بخیر از مصرف زیاد کودهای ازته خودداری کنید و از کودهای پتاسه استفاده کنید تا مقاومت گیاه در برابر سرما افزایش پیدا کنید. از کودهای ضد تنش حاوی آمینواسید استفاده کنید.