آریس

جستجو ...
آریس

دوستکی

1 سال پیش
|
397آریس
آریس0آریس

ز

سلام از چه محلول زدتنشی استفاده کنم لوبیا سبز دچار سرمازدگی نشودآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر از مصرف زیاد کودهای ازته خودداری کنید و از کودهای پتاسه استفاده کنید تا مقاومت گیاه در برابر سرما افزایش پیدا کنید. از کودهای ضد تنش حاوی آمینواسید استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)