آریس

جستجو ...
آریس

دوستکی

17 روز پیش
|
1382آریس
آریس0آریس

درخت خرما

از چه کودی برای درخت خرما استفاده کنم بآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

17 روز پیش

باسلام و وقت بخیر در زمستان باید کود حیوانی و عناصر ماکرو و میکرو به صورت چالکود در پای درخت قرار بگیره. میزان کود هم باید براساس آزمون خاک باشه.