آریس

جستجو ...
آریس

ملیحه پوریوسف

گیلان، رشت
|
13 روز پیش
|
64آریس
آریس0آریس

هرس درخت

باسلام،درخت میوه تاچندسال نیاز به هرس دارد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

13 روز پیش

باسلام و وقت بخیر چه نوع هرسی منظورتون هست؟ هرس فرم دهی یا هرس باردهی یا هرس سبز؟؟