آریس

جستجو ...
آریس

حسن عابدی

13 روز پیش
|
73آریس
آریس1آریس

باغی

علل ترش وریزبودن پرتغال چیه لطفنا راهنمایی کنید تشکر.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

13 روز پیش

باسلام و وقت بخیر عمدتا به دلیل کمبود عناصر غذایی و آبیاری نامنظم هستش. باید برنامه غذایی اصولی داشته باشید.