آریس

جستجو ...
آریس

محمد

8 ماه پیش
|
232آریس
آریس1آریس

گندم دیم

مراحل محلول پاشی گندم روبفرمایید وچه کودی وچه میزان استفاده کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر در زمان پنجه زنی از محرک های رشد + در زمان ساقه دهی از کودهای قابل حل با فسفر بالا و ریز مغذی کامل+ قبل از ظهور خوشه از کودهای قابل حل با پتاسیم بالا+ شیری یا خمیری شدن دانه از کودهای قابل حل با پتاسیم بالا به صورت محلول پاشی استفاده کنید. میزان هر نوع کود بستگی به نوع برندی داره که خریداری میکنید و میزان نصرف را بر اساسا توصیه ای که روی برچسب کود هست انجام بدید.