آریس

جستجو ...
آریس

ف

5 روز پیش
|
38آریس
آریس0آریس

هرس

سلام زمان هرس درخت پرتقال در چه زمانی است اواخر بهمن ماه یا یا اسفندآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 روز پیش

باسلام ووقت بخیر منظورتون از هرس چه نوع هرسی هستش؟؟فرم دهی؟ باردهی؟جوانسازی؟