آریس

جستجو ...
آریس

میثم سعیدی

فارس، بوانات
|
5 روز پیش
|
43آریس
آریس0آریس

گردو

در فصل زمستان چه کودی ب درخت گردو و بادام بدهیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 روز پیش

باسلام ووقت بخیر کود حیوانی پوسیده و کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو به صورت چالکود در سایه انداز درخت باید قرار بدید. مقدار کود باید بر اساس آزمون خاک باشه.